Nacházíte se zde: Úvod > To jsme my - Berušky

Berušky

Prima holky prima kluci, úsměvy nám vždycky sluší.
Hrajeme si a povídáme, ve školce se dobře máme.
Co je to za pestrý svět?
To je třída Berušek…

Uspořádání dne

 • 6,00 – 9,45
  Hry a činnosti dle volby dětí, relaxační chvilky, průběžné stolování (dopolední svačinka), uspokojování pohybových aktivit, upevňování hygienických návyků, řízená výchovně vzdělávací činnost formou individuálních, skupinových a frontálních činností, upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti.
 • 9,45 – 11,30
  Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ.
 • 11,30 – 12,00
  Podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi.
 • 12,00 – 14,00
  Převlékání, polední odpočinek dle potřeb dětí, hudební a literární chvilka, klidové aktivity dětí s nižší potřebou spánku(společenské hry,grafomotorické hry, modelování, malování, kreslení, encyklopedie).
 • 14,00 – 14,30
  Podávání odpolední svačinky, hygiena, sebeobslužné činnosti, podpora samostatnosti.
 • 14,30 – 16,00
  Hry dětí dle vlastního zájmu, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek


| | Nahoru  ↑