Nacházíte se zde: Úvod > Úřední deska

Úřední deska

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn na úřední desce u MŠ a na webových stránkách MŠ Trávníky a na webových stránkách mateřské školy http://www.natravnicku.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 17.05.2018 do 01.06.2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání ve dnech 23.5. a 24.5.2018 od 8:00 hodin do 15:00 hodin v MŠ Vsetín, Trávníky 1218.

 

 Poř. číslo

Identifikační číslo

Výsledek řízení

1

265

přijat

2

60

přijat

3

119

přijat

4

146

přijat

5

11

přijat

6

100

přijat

7

120

přijat

8

122

přijat

9

108

přijat

10

138

přijat

11

131

přijat

12

151

přijat

13

188

přijat

14

193

přijat

15

47

přijat

16

219

přijat

17

93

přijat

18

142

přijat

19

192

přijat

20

3

přijat

21

30

přijat

22

32

přijat

23

85

přijat

24

136

přijat

25

20

přijat

26

61

přijat

27

101

přijat

28

165

přijat

29

189

přijat

30

235

přijat

31

289

přijat

32

191

přijat

33

228

přijat

 

 Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace.

 

Rodiče přijatých dětí srdečně zveme na zahajovací třídní schůzku, která se bude konat v pondělí 11.6.2018 v 15:00 hodin v budově MŠ Trávníky 1218, ve třídě „Berušky“. Schůzka je pro rodiče dětí – prosíme vás děti neberte na schůzku s sebou.


.

 

 

 Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 (PDF, 309kB) 


| | Nahoru  ↑