Z činnosti MŠ

 • Slavnostní zahájení školního roku (maňáskové divadlo,předání malého dárečku,..)
 • Divadlo v MŠ - návštěva herců s pohádkami
 • Mikulášská nadílka s kouzelnickým představením
 • Návštěvy vánočních výstav na Hovězí,jízda vláčkem (betlémy,perníčky,..)
 • Vánoční posezení a tvoření dětí a rodičů
 • Karneval v MŠ s divadelním představením
 • Přírodovědné programy z nabídky ALCEDA
 • Kulturní pořady dle programové nabídky
 • Tvoření v keramické dílně
 • Besedy a setkání - Policie ČR,Hasiči,návštěva pekárny,lékárny, viz."Lidské profese"
 • Návštěva divadelního představení ve Zlíně
 • Hody,hody,doprovody-velikonoční tvoření v MŠ dětí a rodičů
 • Návštěvy knihovny
 • Návštěvy různých výstav(MěÚ,zámek,Stará radnice...)
 • Spolupráce s Charitou ve Vsetíně-vystoupení pro seniory, výtvarné výstavy prací dětí
 • Spolupráce se ZŠ Integra, ZŠ Trávníky
 • Vítání občánků na MěÚ
 • Prezentace výtvarných prací z naší MŠ
 • Návštěvy hvězdárny
 • Polodenní výlety do přírody
 • Plavecký výcvik
 • Společné fotografování - památka na MŠ a kamarády
 • Sportovní odpoledne na zahradě MŠ - olympiáda sportovců
 • Účast na Adademii mateřských škol,účast na pohybové soutěži "Mateřinka"
 • Oslava a vystoupení dětí ke Dni matek
 • Oslava MDD
 • Párty v MŠ - jablíčková,zmrzlinová,jahodová,barevná,narozeninová apod.
 • Školní výlety - okolí Valašska
 • Zahradní slavnosti a akce konané na zahradě MŠ
 • Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky
 • Pozvání do MŠ na informativní schůzku pro rodiče nových dětí přejatých na daný šk.rok