Nacházíte se zde: Úvod > Hodnocení ČŠI

Jak nás hodnotí Česká školní inspekce?

„Mateřská škola má příkladné předpoklady pro naplňování školního vzdělávacího programu. Při poskytování vzdělávání je postupováno v souladu s právními předpisy a schválenými učebními dokumenty. Mateřská škola podporuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí vytvořením příkladného bezpečného prostředí.

Vedení se daří vytvářet příznivé sociální, emocionální a pracovní klima založené na účinné motivaci, pozitivních vzájemných vztazích mezi dětmi a dospělými a celkové přátelské atmosféře ve škole.

Výstupy vlastního hodnocení jsou školou využívány ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání. Od poslední inspekce došlo k pozitivnímu kvalitativnímu posunu v úrovni a účinnosti řízení, průběhu a výsledcích vzdělávacích činností ve smyslu požadavků současné školské politiky.

Škola realizuje předškolní vzdělávání v nadprůměrné úrovni.
 

 


Pilotní ověřování inspekčních nástrojů

V  září 2015 proběhlo v Mateřské škole Vsetín, Trávníky 1218 pilotní ověřování inspekčních nástrojů k

Národnímu rámci kvality ve vzdělávání.“

Jednalo se o spolupráci a součinnost jako při komplexní inspekční činnosti. Závěry z pilotního ověřování inspekčních nástrojů vyzněly jednoznačně kladně vzhledem k celkové kvalitě MŠ Vsetín, Trávníky 1218.

 

| | Nahoru  ↑