Místní akční plán vzdělávání

Facebook stránka projektu: https://www.facebook.com/mapvzdelavanivsetinsko/